دستبه بندی ها

جستجوی پیشرفته

قیمت

قیمت

  • 15,485 تومان - 140,600 تومان

جدید ترین ها

چند راهی برق

چند راهی برق

فیلترهای فعال

جدید ‎−5%
چند راهی ارت دار پارت الکتریک مدل نیک 293
0 Review(s)
موجود است
قیمت 48,878 تومان قیمت عادی 51,450 تومان

تعداد پریزها: چهار عدد
دکمه روشن و خاموش: دارد
محافظ داخلی: ندارد
پوشش محافظ کودک: ندارد
گارانتی : 24 ماهه پارت الکتریک

جدید ‎−5%
چند راهی بدون ارت پارت الکتریک مدل نیک 307
0 Review(s)
موجود است
قیمت 44,888 تومان قیمت عادی 47,250 تومان

تعداد پریزها: چهار عدد
دکمه روشن و خاموش: دارد
محافظ داخلی: ندارد
پوشش محافظ کودک: ندارد
گارانتی : 24 ماهه پارت الکتریک

جدید ‎−5%
چند راهی بدون ارت پارت الکتریک مدل نیک 986
0 Review(s)
موجود است
قیمت 61,845 تومان قیمت عادی 65,100 تومان

تعداد پریزها: شش عدد
دکمه روشن و خاموش: دارد
محافظ داخلی: ندارد
پوشش محافظ کودک: ندارد
گارانتی : 24 ماهه پارت الکتریک

جدید ‎−5%
چند راهی ارت دار پارت الکتریک مدل شهاب 730
0 Review(s)
موجود است
قیمت 38,903 تومان قیمت عادی 40,950 تومان

تعداد پریزها: سه عدد
دکمه روشن و خاموش: دارد
محافظ داخلی: ندارد
پوشش محافظ کودک: ندارد
گارانتی : 24 ماهه پارت الکتریک

جدید ‎−5%
چند راهی ارت دار پارت الکتریک مدل پارت 317
0 Review(s)
موجود است
قیمت 48,878 تومان قیمت عادی 51,450 تومان

تعداد پریزها: چهار عدد
دکمه روشن و خاموش: دارد
محافظ داخلی: ندارد
پوشش محافظ کودک: ندارد
گارانتی : 24 ماهه پارت الکتریک

جدید ‎−5%
چند راهی ارت دار پارت الکتریک مدل شهاب 997
0 Review(s)
موجود است
قیمت 35,910 تومان قیمت عادی 37,800 تومان

تعداد پریزها: سه عدد
دکمه روشن و خاموش: ندارد
محافظ داخلی: ندارد
پوشش محافظ کودک: ندارد
گارانتی : 24 ماهه پارت الکتریک

جدید ‎−5%
چند راهی بدون ارت پارت الکتریک مدل پارت 328
0 Review(s)
موجود است
قیمت 44,888 تومان قیمت عادی 47,250 تومان

تعداد پریزها: چهار عدد
دکمه روشن و خاموش: دارد
محافظ داخلی: ندارد
پوشش محافظ کودک: ندارد
گارانتی : 24 ماهه پارت الکتریک

جدید ‎−5%
چند راهی بدون ارت پارت الکتریک مدل شهاب 850
0 Review(s)
موجود است
قیمت 35,910 تومان قیمت عادی 37,800 تومان

تعداد پریزها: سه عدد
دکمه روشن و خاموش: دارد
محافظ داخلی: ندارد
پوشش محافظ کودک: ندارد
گارانتی : 24 ماهه پارت الکتریک

جدید ‎−5%
چند راهی ارت دار پارت الکتریک مدل شهاب 567
0 Review(s)
موجود است
قیمت 51,870 تومان قیمت عادی 54,600 تومان

تعداد پریزها: چهار عدد
دکمه روشن و خاموش: دارد
محافظ داخلی: ندارد
پوشش محافظ کودک: ندارد
گارانتی : 24 ماهه پارت الکتریک

جدید ‎−5%
چند راهی بدون ارت پارت الکتریک مدل شهاب 651
0 Review(s)
موجود است
قیمت 38,903 تومان قیمت عادی 40,950 تومان

تعداد پریزها: چهار عدد
دکمه روشن و خاموش: دارد
محافظ داخلی: ندارد
پوشش محافظ کودک: ندارد
گارانتی : 24 ماهه پارت الکتریک

جدید ‎−5%
چند راهی ارت دار پارت الکتریک مدل شهاب 657
0 Review(s)
موجود است
قیمت 51,870 تومان قیمت عادی 54,600 تومان

تعداد پریزها: شش عدد
دکمه روشن و خاموش: دارد
محافظ داخلی: ندارد
پوشش محافظ کودک: ندارد
گارانتی : 24 ماهه پارت الکتریک

جدید ‎−5%
چند راهی فیوزدار و دربدار پارت الکتریک مدل 551
0 Review(s)
موجود است
قیمت 87,780 تومان قیمت عادی 92,400 تومان

تعداد پریزها: پنج عدد
دکمه روشن و خاموش: دارد
محافظ داخلی: دارد
پوشش محافظ کودک: دارد
گارانتی : 24 ماهه پارت الکتریک

جدید ‎−5%
چند راهی فیوزدار پارت الکتریک مدل 2095
0 Review(s)
موجود است
قیمت 124,688 تومان قیمت عادی 131,250 تومان

تعداد پریزها: شش عدد
دکمه روشن و خاموش: دارد
محافظ داخلی: دارد
پوشش محافظ کودک: دارد
گارانتی : 24 ماهه پارت الکتریک

جدید ‎−5%
چند راهی بدون ارت پارت الکتریک مدل شهاب 861
0 Review(s)
موجود است
قیمت 29,925 تومان قیمت عادی 31,500 تومان

تعداد پریزها: سه عدد
دکمه روشن و خاموش: ندارد
محافظ داخلی: ندارد
پوشش محافظ کودک: ندارد
گارانتی : 24 ماهه پارت الکتریک

جدید ‎−5%
چند راهی ارت دار پارت الکتریک مدل شهاب 5142
0 Review(s)
موجود است
قیمت 88,778 تومان قیمت عادی 93,450 تومان

تعداد پریزها: نه عدد
دکمه روشن و خاموش: دارد
محافظ داخلی: ندارد
پوشش محافظ کودک: ندارد
گارانتی : 24 ماهه پارت الکتریک

نمایش 1 تا 22 از 22 مورد
نمایش 1 تا 22 از 22 مورد